ปริญญาโท - หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
napaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chalermpon อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
Chalermpon Kongjit, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
teeraporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์
Asst.Prof.Teeraporn Saehaew, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
acrapol อาจารย์ ดร.อัครพล นิมลรัตน์
อาจารย์
Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
danaitun อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
Danaitun Pongpatcharatrontep , Ph.D. Lecturer ข้อมูลเพิ่มเติม
no อาจารย์ อัจฉรา คำอักษร
อาจารย์
Miss Achara Khamaksorn
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม