camt1ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยฯ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560