ให้นักศึกษาที่ยืม Notebook จากวิทยาลัยฯ นำส่ง Notebook คืนวิทยาลัยฯ
ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 - 16.00น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 315

Notify to return the Notebook CAMT

S 19456004

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business

นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ชิบะคุง โดยมีสมาชิกได้แก่ นางสาวพิชญาภา แสงศรีจันทร์ นางสาวณัฐธิดา ชัยนวน นายบดินทร์ คูพัฒน์ นายกฤษฎา โพธา นำเสนอผลงาน “โมเดลธุรกิจกรณีศึกษา Mae ing shibori” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business Hackathon ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ อีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งเป็นการออกแบบแผนธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการทำผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ - mae ing shibori ของจังหวัดพะเยา จากเดิมที่ขายหน้าร้าน และ page facebook  โดยทีมได้นำเสนอแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  เช่น การนำสินค้าเข้า Platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เช่น Instagram shopee เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้สินค้าชุมชนสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางด้านการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติวิโรจนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

messageImage 1632886469719

KM MRTA DAY 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อม อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และ อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในงาน KM MRTA DAY 2021 “Learning and sharing in new normal lifestyle” แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวชีวิตวิถีใหม่ ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน ในรูปแบบ Virtual Meeting Conference ผ่านระบบ Webex Meeting วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

CAMT SE Show Pro 13

SE Show Pro13

สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ SE SHOW PRO 13 ออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมผลงาน และมอบรางวัล popular vote โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ Chatbot with Stress Detection ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน StudyFollower 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ผลงาน BarkMeow 3  ได้รับเงินรางวัล 2,000 โดยนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM

242225055 10159446006486838 4199239199096782017 n

ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักเลงไดคอม รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมความจริงแล้วเราไม่อุ๋งแค่เราอุ๋งคุกกี้ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมสู มา เต๊อะ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ETERNAL  รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

         ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครงการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยได้รับเกียรติจากคุณ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท บี เอ เอ เค จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ในเกม Arena of Valor หรือ ROV เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา อีสปอร์ตและสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันจำนวน 1,458 คน หรือ 258 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา