1111 01

CAMT Orientation "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564

                    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทาง Facebook CAMTOfficial โดยมีผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา สวัสดิการ กิจกรรมนักศึกษาจากตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CAMTOfficial/videos/868281950479576