normal IMGL8899

                                     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายชนากร แก้วสุทธิ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในสมาชิกทีม ECTEAM ร่วมกับ นายกิตติภูมิ ยิ้มยวน นางสาวปริชญา ภูประเสริฐสุข นายภาสกร แย้มงาม นายอภิชัย นันทิสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมฟ้านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานเทคโนโลยี Temi Connect & Carebot สำหรับร้านรองเท้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาทจากการแข่งขันสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นการคิดจริง ทำจริง พัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 น. นำโดยผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือตอนบน คุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา และหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา ร่วมด้วยทีมงาน ตลอดจนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร รวมถึงคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

normal IMGL8884