image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน
(Lean Project) ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
Download this file (20230127153125388.pdf)ประกาศรายชื่อ[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin